Kruisbergseweg

Laurant Groen – Infra heeft voor de Gemeente Wijchen het project “Renovatie Kruisbergseweg” aangenomen. Op deze pagina delen wij informatie voor bewoners en andere betrokkenen over dit project.


Start werkzaamheden Renovatie Kruisbergseweg

In week 8 – 2017 is wordt er gestart wordt met de werkzaamheden van het project: “Renovatie Kruisbergseweg”. Deze werkzaamheden bestaan uit het opbreken van de bestaande straat. Vervolgens zullen de werkzaamheden aanvangen voor het aanbrengen van bestrating in uw straat. De werkzaamheden op de Kruisbergseweg zullen starten aan de zijde van de Hoefsestraat. De faseringstekening is toegevoegd op de achterzijde van deze brief. Hierin is ook de prognose van de planning van de werkzaamheden weergegeven. Namens de Gemeente Wijchen, voeren wij als aannemer Laurant Groen – Infra de werkzaamheden uit.

Bereikbaarheid woningen / afvalinzameling
Tijdens de werkzaamheden blijven de woningen bereikbaar voor voetgangers. De bereikbaarheid met auto of vrachtauto zal tijdelijk beperkt zijn. Wij verzoeken u vriendelijk om tijdens de werkzaamheden de afvalzakken en afvalcontainers buiten de werkvakken van het werkgebied te plaatsen, binnen het bereik van de vuilniswagen.

Informatie
Om op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen van het project Renovatie Kruisbergseweg, kunt u de onderstaande communicatiekanalen raadplegen:
Website:                      www.laurantgroep.nl/infra/kruisbergseweg
Facebookpagina:       https://www.facebook.com/Kruisbergseweg-391515127863397/?fref=ts

Vragen of opmerkingen?
Wij beseffen dat de uitvoeringswerkzaamheden enige overlast kunnen veroorzaken. Wij streven er naar om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Wij vragen dan ook graag uw begrip voor deze situatie en verwachten samen met u mogelijke knelpunten te kunnen oplossen.

Voor vragen of opmerkingen over de uitvoering van het project kunt u contact opnemen met de werkvoorbereider van Laurant Groen – Infra, de heer K. Willemsen, via e-mailadres kruisbergseweg@laurantgroep.nl of middels telefoonnummer 024 – 641 72 00. In geval van een calamiteit kunt u contact opnemen met het telefoonnummer: 06 – 12 29 80 72 van Laurant Groen – Infra.

Faseringen Renovatie Kruisbergseweg te Wijchen

Tijdsduur werkzaamheden Renovatie Kruisbergseweg:

Fase 1:            week 08  –  2017 t/m week 10  –  2017
Fase 2:            week 10  –  2017 t/m week 12  –  2017
Fase 3:            week 12  –  2017 t/m week 14  –  2017

De bovenstaande tijdsduur is een prognose planning, de tijdsduur is weersafhankelijk. Per fase ontvangen omwonende van de desbetreffende fasering een aparte informatie brief met een actuele tijdsduur van de werkzaamheden.


Voor meer informatie over onze projecten kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.