Diensten

Laurant Projectbegeleiding kan u helpen met diverse werkzaamheden. Onder deze werkzaamheden vallen bijvoorbeeld grondwerk, riolering, verhardingen en groenvoorzieningen. Laurant projectbegeleiding kan u van dienst zijn met opdrachten in volledige buitenruimte of natuurlijk het totaalpakket. Neem direct vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie!


Laurant Groep Projectbegeleiding

Projectbegeleiding

Laurant projectbegeleiding verzorgt voor diverse opdrachtgevers in verschillende branches de projectleiding, projectcoördinatie, werkvoorbereiding en de projectadministratie. Grondwerk, straatwerk, riolering, kunstwerken, rail-infra, groenvoorzieningen en bosbouw; onze opdrachtgevers zijn aannemers en overheidsinstellingen. Door zowel bij overheidsinstellingen als bij commerciële bedrijven aan tafel te zitten, kunnen we inspelen op de belangen en behoeftes van beide partijen. Een goede projectbegeleiding is de basis van een succesvol project!

Laurant Groep Projectbegeleiding

Directie UAV

Voor verschillende opdrachtgevers, onder andere gemeenten en projectontwikkelaars behartigen wij als Laurant projectbegeleiding de belangen van de opdrachtgever als directie UAV. Het voorzitten van bouwvergaderingen, contractzaken, het controleren van termijnstaten, notuleren van bouwvergaderingen en het bijhouden van de projectadministratie verzorgen wij graag voor u. Neem direct contact met ons op om vrijblijvend te bespreken wat wij voor u kunnen betekenen.

Laurant Groep Projectbegeleiding

Landmeetkundige werkzaamheden (GPS en Total Station)

Wij als Laurant projectbegeleiding voeren in eigen beheer landmeetkundige werkzaamheden uit. We beschikken over eigen GPS-landmeetapparatuur en een Total Station. Doordat wij deze kennis en apparatuur in eigen beheer hebben, kunnen wij snel schakelen en zijn wij hiervoor niet afhankelijk van derden. De landmeetkundige werkzaamheden die onder andere verricht worden zijn; depotmetingen, uitzetten, revisiemetingen, maaiveldmetingen, grondbalansbepalingen en het inpeilen van watergangen. Aansluitend worden de meetgegevens door ons digitaal verwerkt in Auto-CAD en / of Revit.

Technische tekeningen Auto-CAD / Revit

Vervaardigen van tekeningen (Auto-CAD en Revit)

Het vervaardigen van (technische) tekeningen behoort tot ons dienstpakket. Hierbij kan het complete ontwerp vervaardigd worden of wordt er een schetsontwerp omgezet naar een technische tekening. Voorbeelden van tekeningen zijn: opbreektekeningen, rioleringstekeningen, verhardingstekeningen en beplantingstekeningen. De tekeningen kunnen zowel 2D als 3D opgesteld worden. In deze tekeningen kunnen verschillende onderdelen worden verwerkt; bovenaanzichten, zijaanzichten, dwarsdoorsneden, lengteprofielen en details. 

Laurant Projectbegeleiding

Het maken van nulopnamen openbare ruimte

Met behulp van een breedbeeldcamera leggen wij de nulopname en de eindopname vast van de openbare ruimten, waarbij de situatie visueel wordt vastgelegd. Hierbij kunt u denken aan het vastleggen van: verhardingen, lichtmasten, bomen, straatmeubilair, bermen, voorzieningen en bebouwingen. De fotokwaliteit van de breedbeeldcamera zijn overeenkomstig met een fotokwaliteit. Het bijkomende voordeel hierbij is dat een breedbeeldcamera sneller én vollediger werkt dan fotografisch vastleggen!


Laurant Plan van Aanpak

Het schrijven van Plan van Aanpak

Al jaren lang schrijven wij Plannen van Aanpak. Een Plan van Aanpak wordt naar de wens van de opdrachtgever tekstueel verzorgd en voorzien van een planning, tekeningen, processchema’s, keuringsplan, risicomatrix, etc. De branches waarvoor wij de Plannen van Aanpak schrijven zijn uiteenlopend van GWW-projecten, Bosbouw, Groenvoorzieningen tot Spoorwerken. Daarnaast zijn wij vanuit de zijde van de opdrachtgever betrokken bij het beoordelen van Plannen van Aanpak.