Diensten

Laurant Projectbegeleiding kan u helpen met diverse werkzaamheden, waaronder grondwerk, riolering, verhardingen, groenvoorzieningen, alle werkzaamheden in volledige buiten ruimte of natuurlijk het hele totaalpakket. Neem direct vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.


Laurant Groep Projectbegeleiding

Projectbegeleiding

Laurant projectbegeleiding verzorgt voor diverse opdrachtgevers in verschillende branches de projectleiding, projectcoördinatie, werkvoorbereiding en de projectadministratie. Grondwerk, straatwerk, riolering, kunstwerken, rail-infra, groenvoorzieningen en bosbouw; onze opdrachtgevers zijn aannemers en overheidsinstellingen. Door zowel bij overheidsinstellingen als bij commerciële bedrijven aan tafel te zitten heeft Laurant projectbegeleiding het inlevingsvermogen van beiden partijen, en weet welke belangen er spelen. Een goede projectbegeleiding is de basis van een succesvol project.

Laurant Groep Projectbegeleiding

Directie UAV

Voor verschillende opdrachtgevers, onder andere gemeenten en projectontwikkelaars behartigt Laurant projectbegeleiding de belangen van de opdrachtgever als directie UAV. Het voorzitten van bouwvergaderingen, contractzaken, het controleren van termijnstaten, notuleren van bouwvergaderingen en het bijhouden van de projectadministratie verzorgt Laurant projectbegeleiding graag voor u. Neem direct contact met ons op om vrijblijvend te bespreken wat wij v or u kunnen betekenen.

Laurant Groep Projectbegeleiding

Landmeetkundige werkzaamheden (GPS en Total Station)

Laurant projectbegeleiding voert in eigen beheer landmeetkundige werkzaamheden uit. En beschikt over eigen GPS-landmeetapparatuur en een Total Station. Door deze kennis en apparatuur in eigen beheer te hebben kan Laurant projectbegeleiding snel schakelen en is hiervoor  niet afhankelijk van derden. De landmeetkundige werkzaamheden die onder andere verricht worden zijn; depotmetingen, uitzetten, revisiemetingen, maaiveld metingen, grondbalans bepalingen, inpeilen watergangen. Aansluitend worden de meetgegevens door ons digitaal verwerkt in Auto-CAD en / of Revit.

Technische tekeningen Auto-CAD / Revit

Vervaardigen van tekeningen (Auto-CAD en Revit)

Het vervaardigen van (technische) tekeningen behoort tot het dienstenpakket van Laurant projectbegeleiding. Hierbij kan het complete ontwerp vervaardigd worden of wordt er een schetsontwerp omgezet naar een technische tekening. Voorbeelden van tekeningen zijn: opbreektekening, rioleringstekening, verhardingstekening en beplantingstekening waarbij onderdelen verwerkt kunnen worden zoals; bovenaanzichten, zijaanzichten, dwarsdoorsnede, lengte profielen en details. De tekeningen kunnen zowel 2D als 3D opgesteld worden.

Laurant Projectbegeleiding

Het maken van nulopnamen openbare ruimte

Met behulp van een breedbeeld camera legt Laurant projectbegeleiding de nulopname en de eindopname vast van de openbare ruimten. Hierbij wordt de situatie visueel vastgelegd, waarbij u kunt denken aan: verhardingen, lichtmasten, bomen, straatmeubilair, bermen, voorzieningen en bebouwingen. De foto kwaliteit van de breedbeeld camera zijn overeenkomstig met een foto kwaliteit. Hierbij is een bijkomend voordeel dat het sneller en vollediger werkt dan het fotografisch vastleggen.


Laurant Plan van Aanpak

Het schrijven van Plan van Aanpak

Laurant projectbegeleiding schrijft al jaren Plannen van Aanpak. Een Plan van Aanpak wordt naar de wens van de opdrachtgever tekstueel verzorgd en voorzien van een planning, tekeningen, processchema’s, keuringsplan, risicomatrix, ect. De branches waarvoor Laurant projectbegeleiding de Plannen van Aanpak schrijft zijn uiteenlopend van GWW-projecten, Bosbouw, Groenvoorzieningen tot Spoorwerken. Daarnaast is Laurant projectbegeleiding vanuit de zijde van de opdrachtgever betrokken bij het beoordelen van Plannen van Aanpak.