Nieuws

Op deze pagina leest u het laatste nieuws van Laurant Projectbegeleiding. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd even contact met ons opnemen. Klik op de titel van het bericht om meer te lezen.


Mei 2017     Afronding projectcoördinatie 149 woningen te Wageningen

Het project 149 woningen te Wageningen loopt na 3 jaar bijna ten einde (2015 – 2017). Laurant Projectbegeleiding verzorgde hierbij de projectcoördinatie. Hierbij kunt u denken aan: coördinatie nutsbedrijven, bouwkundige aannemer, woningstichting, gemeente en de civiele aannemer. Waarbij alle werkzaamheden en de belangen op elkaar afgestemd worden. Daarnaast verrichte Laurant Groen – Infra alle civiele werkzaamheden op de bouwkavels. Tot deze werkzaamheden behoorde: maatvoering met GPS en Total Station, tijdelijke bouwwegen, grondwerken, riolering DWA en HWA, elementen verharding en groenvoorzieningen. Wij bedanken KlokGroep Wonen hartelijk voor het gestelde vertrouwen en de prettige samenwerking met alle medewerkers.


April 2017     Ingenieursdiensten De Burcht te Druten

Laurant Projectbegeleiding heeft de ingenieursdiensten voor de buitenruimte aangenomen van het project “De Burcht” te Druten. Op dit project worden 5 nieuwbouw woningen ontwikkeld. Tot de diensten van Laurant Projectbegeleiding behoren: verrichten van landmeetkundige nulmeting, verkrijgen van vergunningen, het opstellen van een matenplan, een rioleringsplan, een inrichtingsplan, een grondbalans en het vervaardigen van een opbreektekening, een aanlegtekening en dwarsprofielen. Verder coördineren wij de NUTS-bedrijven en stellen een (RAW) bestek en V&G-plan Ontwerpfase op.


Maart 2017     Inmeten proefsleuven met GPS en Total Station

Laurant Projectbegeleiding heeft de afgelopen periode in de Gemeente Wijchen, diverse gegraven proefsleuven ingemeten met behulp van GPS-landmeet apparatuur en Total Station. In de proefsleuven zijn verschillende kabels en leidingen ingemeten om de positie en hoogte ligging (X, Y en Z waarde) van de kabels en leidingen inzichtelijk te krijgen. Aansluitend zijn de meetgegevens digitaal verwerkt met behulp van Auto-CAD in een dwarsprofieltekening. Door de dwarsprofielen is er goed beeld ontstaan van de hoogteligging van de kabels en leidingen in de bestaande situatie.


Februari 2017     UAV-gc project “Onderhoud openbare ruimte” te Gemeente Ede

Gemeente Ede is gestart in 2017 met een SamenWerkingsBedrijf (SWB) waarin de gemeente Ede, Afvalinzamelaar ACV en de sociale werkplaats Permar samen zorg dragen voor de openbare ruimte. In het verlengde van de werkzaamheden van vorig jaar, heeft Laurant Projectbegeleiding wederom een rol bij het tot stand komen van het UAV-gc contract “Onderhoud openbare ruimte” te Ede. Wij adviseren de betrokken partijen over de inhoud van het contract en verzorgen een groot gedeelte van de aan te leveren documenten.


Januari 2017     Ingenieursdiensten, realisatie 15 nieuwbouw woningen te Beneden-Leeuwen

Laurant Projectbegeleiding heeft de ingenieursdiensten voor de buitenruimte aangenomen van het project “Leliepark Fase 2” te Beneden-Leeuwen. Op dit project worden 15 nieuwbouw woningen ontwikkeld. Tot de diensten van Laurant Projectbegeleiding behoren: verrichten van landmeetkundige nulmeting, verkrijgen van vergunningen, het opstellen van een matenplan, een rioleringsplan, een inrichtingsplan, een grondbalans en het vervaardigen van een opbreektekening, een aanlegtekening en dwarsprofielen. Verder coördineren wij de NUTS-bedrijven en stellen een (RAW) bestek op.


December 2016     Engineering ontwikkellocatie Molenstraat – Brabantlaan te Vught

Laurant Projectbegeleiding heeft de engineering voor de buitenruimte aangenomen van het project “Ontwikkeling Molenstraat – Brabantlaan” te Vught. Op dit project worden 20 nieuwbouw woningen ontwikkeld. Tot de diensten van Laurant Projectbegeleiding behoort: verrichten van nulmeting, verkrijgen van meldingen en vergunningen, opstellen matenplan, opstellen rioleringsplan, vervaardigen opbreektekening, aanlegtekening en dwarsprofielen, opstellen grondbalans, schrijven civieltechnisch bestek (RAW), opstellen V&G-Plan.


November 2016      De middenstip in het Gelredome te Arnhem volcrossen met grond

Laurant Projectleiding heeft de coördinatie en begeleiding verzorgt voor het Gelredome. Zodat er binnen 2 dagen tijd, het gehele Gelredome is volgereden kon worden met de volledige hoeveelheid van 4.000 m3 aan grond. De grond was benodigd ter gelegenheid van het EK Supercross dat in het Gelredome plaats vindt. Gelukkig is de Supercross op een veilige wijze verlopen.


Oktober 2016      Landmeten 3 kruispunten te Cuijk

Voor de Gemeente Cuijk verricht Laurant Projectbegeleiding landmeetkundige werkzaamheden om een drietal verkeerskruispunten in te meten met behulp van GPS en Total Station. Bij de landmeetkundigemeting wordt een meetnauwkeurigheid gehaald van minder dan 2 cm. Onderdelen die worden ingemeten zijn onder andere: rijbanen, fietspaden, voetpaden, hoogte ligging kantopsluitingen en verhardingen, verkeersgeleiders, drempels, putafdekkingen, kolken, watergangen, particulieren inritten en bomen. Vervolgens worden de meetgegevens digitaal als Auto-CAD document verstrekt aan de Gemeente Cuijk.


September 2016      Projectcoördinatie UAV-gc te Ede

Voor Gemeente Ede verricht Laurant Projectbegeleiding de coördinatie van het UAV-gc project “Onderhoud openbare ruimte” te Ede. Bij dit project gaat het om het onderhoud van de openbare ruimte groen en grijs in de Gemeente Ede. Tot de diensten van Laurant Projectbegeleiding behoort het coachen van het projectteam, advisering, contractzaken, het voor zitten van vergaderingen, opzetten structuren en het verzorgen projectadministratie.


Augustus 2016      Gloednieuwe website Laurant Projectbegeleiding

Met gepaste trots presenteert Laurant Projectbegeleiding zijn nieuwe website! Door deze vernieuwde website kan Laurant Projectbegeleiding zijn diensten en projecten op een moderne manier onder de aandacht brengen. Voor vragen of aanvullende informatie kunt u natuurlijk geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.