Overige projecten

Laurant Projectbegeleiding heeft vele projecten uitgevoerd in de afgelopen jaren. Op deze pagina staan projecten die reeds enige tijd zijn afgerond. Klik hier voor actuele projecten of voor een algeheel beeld bekijkt u onze bedrijfsfilm.


Gelredome, middenstip volrijden met grond, te Arnhem

Opdracht: Gelredome, Arnhem
Jaar: 2016
Werkzaamheden: Gelredome volrijden met grond t.b.v. EK Supercross
Status: afgerond


Gemeente Cuijk, Landmeten 3 kruispunten, te Cuijk

Opdracht: Gemeente Cuijk, Cuijk
Jaar: 2016
Werkzaamheden: Inmeten 3 verkeerskruispunten met GPS en Total Station
Status: project in uitvoering


Gemeente Ede, Toezichthouder bermen maaien, te Ede

Opdracht: Gemeente Ede, Ede
Jaar: 2016
Werkzaamheden: toezicht houden Ecologisch bermen maaien
Status: project in uitvoering


Gemeente Cuijk, Landmeetkundige werkzaamheden, te Cuijk

Opdracht: Gemeente Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert
Jaar: 2016
Werkzaamheden: landmeetkundige terreininmeting
Status: afgerond


Gemeente Ede, Bestek schrijven, te Ede

Opdracht: Gemeente Ede, Ede
Jaar: 2015 – 2016
Werkzaamheden: schrijven RAW-bestek Ecologisch bermen maaien
Status: afgerond


Gelre dome, Landmeetkundige werkzaamheden, te Arnhem

Opdracht: Gelre dome, Arnhem
Jaar: 2015 t/m 2016
Werkzaamheden: gronddepotmetingen met behulp van GPS-landmeetapparatuur
Status: afgerond


Gemeente Amersfoort, Bermen maaien, te Amersfoort

Opdracht: Vaarkamp, Ede
Jaar: 2015
Werkzaamheden: projectbegeleiding, werkvoorbereiding, tekenwerkzaamheden
Status: afgerond


Gemeente Barneveld, Herontwikkeling Schoutenstraat, te Barneveld

Opdracht: Vaarkamp, Ede
Jaar: 2015
Werkzaamheden: projectbegeleiding, werkvoorbereiding, tekenwerkzaamheden
Status: afgerond


Park Lingezegen, De Park restpuntenbestek, te Arnhem

Opdracht: Vaarkamp, Ede
Jaar: 2015
Werkzaamheden: projectbegeleiding, werkvoorbereiding, GPS-metingen
Status: afgerond
Klik hier voor de projectfilm


Klok Wonen, IJburg (56 woningen), te Amsterdam

Opdracht: Klok Wonen, Nijmegen
Jaar: 2015 t/m 2016
Werkzaamheden: advies, GPS-meting, technische tekeningen, RAW-bestek schrijven
Status: afgerond


Klok Wonen, Singelkwartier (25 woningen), te Arnhem

Opdracht: Klok Wonen, Nijmegen
Jaar: 2014
Werkzaamheden: advies, GPS-meting, technische tekening, dwarsprofielen
Status: afgerond


Gemeente Ede, Bermen maaien, te Ede

Opdracht: Gemeente Ede, Ede
Jaar: 2012 – 2013 – 2014 – 2105 – 2016
Werkzaamheden: directievoering UAV, projectleiding, contractwijzigingen
Status: project in uitvoering


Gemeente Wageningen, Baggerwerk, te Wageningen

Opdracht: Vaarkamp, Ede
Jaar: 2014
Werkzaamheden: baggeren stedelijke watergangen, reinigen duikers, GPS-metingen
Status: afgerond
Klik hier voor de projectfilm


Dienst Landelijk Gebied & Staatbosbeheer, Bosomvorming, te St. Walrick

Opdracht: Veluwe Groen, Otterlo
Jaar: 2013 t/m 2014
Werkzaamheden: projectbegeleiding, werkvoorbereiding, planningen, tekenwerkzaamheden
Status: afgerond
Klik hier voor de projectfilm


Ziekenhuis Gelderse Vallei, Terreininrichting, te Ede

Opdracht: Vaarkamp, Ede
Jaar: 2013
Werkzaamheden: grondwerk, riolering, verhardingen, groenvoorzieningen
Status: afgerond
Klik hier voor de projectfilm


Akzo Nobel, Inrichting parkeerterrein, te Arnhem

Opdracht: Vaarkamp, Ede
Jaar: 2013
Werkzaamheden: grondwerk, verhardingen, groenvoorzieningen, nazorg
Status: afgerond


Landal bungalowpark, Terreininrichting, te Harpert

Opdracht: Vaarkamp, Ede
Jaar: 2012
Werkzaamheden: baggeren, houten damwand, groenvoorzieningen
Status: afgerond


Volkshuisvesting, Bouwrijp maken, Groene Weide te Arnhem

Opdracht: Vaarkamp, Ede
Jaar: 2012
Werkzaamheden: bouwrijp maken, grondwerk, verhardingen, bomen zagen
Status: afgerond


Waterschap Rivierenland, Baggerwerk, Land van Maas en Waal

Opdracht: Vaarkamp, Ede
Jaar: 2011 t/m 2012
Werkzaamheden: projectadministratie, werkvoorbereiding, begeleiding
Status: afgerond


ProRail, Aanpassen 72 hellingbanen, Landelijk

Opdracht: Bakker Infratechniek, Heemskerk
Jaar: 2011 t/m 2012
Werkzaamheden: projectadministratie, contractwijzigingen, planning
Status: afgerond


Gemeente Renkum, Jaarlijks Groenonderhoud, te Renkum

Opdracht: Permar WS, Ede
Jaar: 2009 t/m 2011
Werkzaamheden: voorzitter, projectbewaking, planning, financiën
Status: afgerond